Beskrivelse af projektet

Evaluation of European Perpetrator Programmes (IMPACT, Daphne-III)

 

De vigtigste mål for IMPACT-projektet blev defineret som følger:

  1. Kompensere for vidensforskelle vedrørende evalueringer af programmer for voldsmænd i Europa
  2. Tilbyde løsninger til harmonisering af resultatovervågning (som et første skridt hen mod en harmonisering af evalueringsmetoder)

De vigtigste mål er opnået ved:

  • At give et overblik over og analyse af den nuværende praksis med resultatovervågning af de europæiske programmer for voldsmænd (arbejdsgruppe 1)
  • At give et overblik over og analyse af forskningsundersøgelser der evaluerer programmer for voldsmænd (arbejdsgruppe 2)
  • At identificere muligheder og forhindringer for europæiske resultatundersøgelser fra flere lande (arbejdsgruppe 3)
  • At udvikle værktøjer og retningslinjer for god praksis til måling af resultaterne (arbejdsgruppe 4)

Projektets aktiviteter er blevet udført af 5 adskilte arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppe 1

Den første arbejdsgruppe havde til opgave at give et overblik over den faktiske resultatovervågning af europæiske programmer for voldsmænd. Det er opnået ved at gennemføre en online-undersøgelse for at få en bedre forståelse af de omstændigheder, hvorunder de forskellige programmer virker, om deres metoder, deres sammenhænge og deres fremgangsmåder til måling af resultaterne. Undersøgelsens resultater er offentliggjort i ’Working paper 1’ (Arbejdsblad 1) samt i to peer-reviewede tidsskriftsartikler der offentliggøres i 2015.

Arbejdsgruppe 2

Den anden arbejdsgruppe havde til opgave at levere en detaljeret analyse af en række evalueringsundersøgelser der er tilknyttet de europæiske programmer for voldsmænd, for at opstille kriterier for pålidelige evalueringer som kan indgå i udviklingen af overvågningsværktøjer. Arbejdsgruppe 2 havde til formål at udvikle detaljeret viden om de fremgangsmåder der anvendes ved evalueringsundersøgelser i hele Europa, med særlig vægt på deres metoder, input, output og resultatmålinger, samt at udvikle et sæt kriterier der omhandler den videnskabelige robusthed der kan give nogle realistiske fremgangsmåder og en række metoder, og dermed stile efter en "ny generation" af forskningsevaluering. Resultaterne fra arbejdsgruppe 2’s aktiviteter er blevet offentliggjort i ’Working paper 2’ samt i to peer-reviewede tidsskriftsartikler der offentliggøres i 2015.

Arbejdsgruppe 3

Den tredje arbejdsgruppe havde til formål at identificere evalueringsmodeller og instrumenter med potentiel anvendelighed i forskellige lande og sammenhænge, samt at undersøge mulighederne for en centraliseret indsamling og analyse af sammenlignelige resultatdata. Resultaterne fra arbejdsgruppe 3’s aktiviteter er blevet offentliggjort i ’Working paper 3’ (tilgængelig på 6 europæiske sprog) samt i to peer-reviewede tidsskriftsartikler der offentliggøres i 2015.

Arbejdsgruppe 4

Arbejdsgruppe 4 har udviklet nogle overvågningsværktøjer til programmerne for voldsmænd i forskellige europæiske lande og et webbaseret værktøj til at uploade data der er indsamlet med overvågninsværktøjerne og som derefter kan analyseres centralt. Værktøjerne gør det muligt at lave en direkte evaluering af nedgangen i voldelig adfærd og/eller en indirekte evaluering (proxy) af variabler der er relateret til et fald i antallet af overgreb, uden behov for større videnskabelig støtte.

Arbejdsgruppe 5

Målet for den sidste arbejdsgruppe er at formidle resultaterne af projektet. I oktober 2014 i Barcelona organiserede arbejdsgruppe 5 den første europæiske kongres om evaluering af programmer for gerningsmænd til vold i hjemmet. Mere information om kongressen kan findes under følgende link.